Ẩn menu
Cập nhật: 13:40, 22/7/2019
3167 lượt đọc

4.2.1 Quản lý học sinh chuyển lớp

4.2.1 Quản lý học sinh chuyển lớp

Mô tả: Cho phép chuyển lớp cho học sinh từ lớp nay sang lớp khác.

            Các bước thực hiện:

   Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục Mầm non. Kích vào danh mục 4. Học sinh/4.2 Học sinh chuyển đi, chuyển đến/4.2.1 Quản lý học sinh chuyển lớp.

Bước 2:  Chọn nhóm lớp, lớp có học sinh cần chuyển lớp.

Bước 3: Tại cột lớp chuyển sang của học sinh cần chuyển tích chọn lớp học chuyển đến tương ứng.

Bước 4: Kích nút [Cập nhật] để hoàn tất.