Ẩn menu
Cập nhật: 15:19, 23/7/2019
1402 lượt đọc

Nhập khen thưởng, kỷ luật

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường nhập các thông tin khen thưởng hoặc kỷ luật, nhận xét của từng học sinh trong năm học.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tại phần mềm Quản lý giáo dục THCS. Kích vào danh mục 4.Học sinh/ 4.4 Khen thưởng, kỷ luật/ 4.4.2 Nhập khen thưởng, kỷ luật.

Bước 2: Chọn Khối/ Lớp/Học kỳ tương ứng.

Bước 3: Nhập nội dung khen thưởng/kỷ luật/số ngày nghỉ.

Bước 4: Kích nút [Cập nhật] để hoàn tất.