Ẩn menu
Cập nhật: 15:36, 23/7/2019
404 lượt đọc

Thống kê nhân sự theo hình thức hợp đồng

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thống kê đội ngũ nhân sự theo hình thức hợp đồng.