Ẩn menu
Cập nhật: 9:59, 24/4/2018
4275 lượt đọc

Hồ sơ lớp học

Mô tả: Chức năng lớp học cho phép TT GDTX khai báo và quản lý danh sách lớp học của năm học hiện tại. Hệ thống hỗ trợ 2 cách nhập hồ sơ lớp học:
- Cách 1: Nhập trực tiếp hồ sơ lớp học vào phần mềm.
- Cách 2: Nhập từ file excel.

Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục GDTX. Kích vào danh mục 2. Lớp học/ 2.1 Quản lý lớp học.
Bước 2: Chọn loại lớp, khối và kích nút [Thêm mới].

 

Bước 3: Nhập và tích chọn đầy đủ các thông tin lớp học.

 

- Loại lớp: Chọn đúng loại lớp là Bổ túc GDTX, Bổ túc THCS hay Phổ cập giáo dục tiểu học.
- Mã lớp: Nhập mã lớp viết liền không dấu. Để tiện theo dõi, nên đặt mã lớp trùng với tên lớp.
- Tên lớp: Nhập chính xác tên lớp trong trung tâm.

Lưu ý: Khi tạo tên lớp để tiện cho việc sắp xếp nên để tên lớp là “10A” thay vì “Lớp 10A”.
- Hình thức học tập: Chọn đúng loại hình thức học tập.
- Đào tạo, bồi dưỡng: Chọn đúng loại chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã được khai báo sẵn.
- Hướng nghiệp, dạy nghề: Chọn loại hướng nghiệp, dạy nghề. Ví dụ: Nông lâm, tin học ứng dụng…
- Tích chọn thông tin Bán trú nếu có. Bước 4: Kích nút [Ghi] để hoàn tất.