Ẩn menu
Cập nhật: 9:38, 24/4/2018
1130 lượt đọc

2. Giới thiệu Phần mềm CSDL toàn ngành phân hệ GDTX

2. Giới thiệu Phần mềm CSDL toàn ngành phân hệ GDTX

Đây là phần mềm dành cho trường GDTX sử dụng, dùng để nhập (báo cáo) dữ liệu lên Sở GDĐT, đồng thời nhà trường có thể tự in các báo cáo phục vụ công tác báo cáo – thống kê (gồm các biểu báo cáo theo quy định của Bộ).

Để có thể sử dụng được phần mềm này, mỗi trường sẽ được Sở GDĐT cấp địa chỉ và tài khoản để đăng nhập và thao tác dữ liệu. Bạn có thể ghi vào ô dưới đây để tiện ghi nhớ:

Địa chỉ trang truy cập

………………………………………………

Tài khoản quản trị

………………………………………………

Mật khẩu

………………………………………………

Mã đơn vị

………………………………………………

(Nếu không nhận được tài khoản hãy gọi tổng đài hỗ trợ: 1900.4740)

Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo phân hệ GDTX bao gồm 3 phần mềm:
+,  PM1. Quản lý giáo dục GDTX: Quản lý thông tin nhà trường, lớp học, quản lý hồ sơ nhân sự, quản lý hồ sơ học sinh, quản lý kết quả học tập, hạnh kiểm, khen thưởng kỷ luật; xét lên lớp; xét tốt nghiệp, …Tổng hợp các báo cáo về hồ sơ TT GDTX, lớp, giáo viên.
+, PM2. Báo cáo số liệu GDTX: Tự động tổng hợp số liệu thống kê giáo dục TT GDTX để báo cáo dữ liệu theo yêu cầu (qua hệ thống phần mềm này) lên Sở GDĐT.
+, PM3. Quản trị hệ thống: Hỗ trợ phân quyền đến từng chức năng chi tiết cho từng nhóm người dùng đáp ứng yêu cầu của nhà quản lý: kiểm soát trách nhiệm, quyền hạn truy cập CSDL của mỗi cá nhân trong công tác quản lý tại TT GDTX.