Ẩn menu
Cập nhật: 12:19, 23/4/2018
494 lượt đọc

5. Khai thác dữ liệu GDTX

 

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tổng hợp và in ấn báo cáo về trường, lớp, học sinh,đội ngũ của các TT GDTX.

Các bước thực hiện: Tương tự phần khai thác dữ liệu cấp THPT.