Ẩn menu
Cập nhật: 10:16, 28/4/2018
1838 lượt đọc

Phân quyền nhóm người dùng phần mềm

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GDĐT phân quyền khối quản lý cho nhóm người dùng đã được tạo ra từ mục 1.1.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Quản trị hệ thống. Kích vào danh mục 1. Hệ thống\ 1.2 Phân quyền nhóm người dùng phần mềm.

Bước 2: Chọn Nhóm người dùng cần phân công và tích chọn từng chức năng sử dụng phần mềm.

Bước 3: Kích [Ghi] để lưu dữ liệu.