Ẩn menu
Cập nhật: 15:34, 2/5/2018
1181 lượt đọc

1.1 Nhập hồ sơ cán bộ

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Bộ GD&ĐT nhập hồ sơ cán bộ lên hệ thống, việc này thực hiện vào đầu kỳ của năm đầu tiên sử dụng phần mềm và được dùng cho các năm sau.

- Thêm mới cán bộ

Các bước thực hiện:

  Bước 1: Kích vào danh mục 1. Quản lý cán bộ Bộ GDĐT\ 1.1 Nhập hồ sơ cán bộ

Bước 2: Trên màn hình hiển thị, kích nút [Thêm mới].

Bước 3: Nhập thông tin của cán bộ: Thông tin cá nhân; Tuyển dụng – Đảng; Trình độ chuyên môn.

Bước 4: Kích nút Ghi để hoàn tất.

Chú ý: Tất cả các trường thông tin màu đỏ là bắt buộc, cần nhập đầy đủ mới lưu lại được thông tin.

 

 

- Sửa thông tin cán bộ

Bước 1: Tại cột sửa, tích vào biểu tượng cây bút của cán bộ cần sửa.

Bước 2: Sửa thông tin cán bộ tại thông tin chi tiết hồ sơ cán bộ.

Bước 3: Kích nút lưu để hoàn tất.

- Xóa hồ sơ cán bộ

Bước 1: Tích chọn cán bộ cần xóa.

           Bước 2: Kích vào nút Xóa nhân sự.

Bước 3: Kích Ok để xác nhận xóa cán bộ đã chọn.

Lưu ý: Thao tác xóa sẽ làm mất tất cả những thông tin liên quan tới cán bộ đó.