Ẩn menu
Cập nhật: 15:23, 21/4/2018
2177 lượt đọc

Thống kê đội ngũ nhân sự theo trình độ đào tạo

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thống kê đội ngũ nhân sự theo trình độ đào tạo.