Ẩn menu
Cập nhật: 16:38, 22/7/2019
689 lượt đọc

Báo cáo điểm kiểm tra định kỳ

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường tổng hợp dữ liệu báo cáo điểm đánh giá định kỳ giữa năm về số lượng, tỉ lệ làn điểm đánh giá định kỳ cuối năm học của các môn học theo các tiêu chí nữ, dân tộc, nữ dân tộc, lớp ghép, khuyết tật.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu Tiểu học. Kích chọn danh mục 3. Báo cáo cuối năm/ 3.2 Báo cáo EQMS/ 3.2.2 Báo cáo điểm kiểm tra định kỳ
Bước 2: Kích nút [Lấy dữ liệu hệ thống] để hệ thống tổng hợp số liệu từ dữ liệu đã nhập trong phần mềm Quản lý giáo dục Tiểu học.
Bước 3: Kiểm tra dữ liệu đã tổng hợp.