Ẩn menu
Cập nhật: 16:45, 17/7/2019
448 lượt đọc

Thống kê hạnh kiểm học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thống kê số lượng, tỷ lệ % vể hạnh kiểm của học sinh toàn trường theo từng khối, từng lớp.