Ẩn menu
Cập nhật: 14:29, 2/5/2018
5040 lượt đọc

Phê chuẩn dữ liệu

Mô tả: Chức năng này giúp Bộ giáo dục sau khi kiểm duyệt dữ liệu đã chính xác và đầy đủ có thể thực hiện duyệt dữ liệu và khóa dữ liệu của các Sở giáo dục đã gửi lên.

Các bước thực hiện tại các phiên bản quản lý từ mầm non đến giáo dục thường xuyên tương tự nhau.

1.1 Khóa dữ liệu báo cáo đầu năm

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Bộ GDĐT khóa mở khóa gửi báo cáo số liệu của các Sở GDĐT.

 

 

Sau khi các Sở GDĐT thực hiện gửi dữ liệu báo cáo đầu năm lên Bộ GDĐT, Bộ GDĐT thực hiện kiểm tra dữ liệu và báo cáo Sở giáo dục đã gửi.

- Đối với dữ liệu đã chính xác, cán bộ Bộ GDĐT sẽ duyệt số liệu Sở gửi lên.

 

 

- Đối với dữ liệu chưa chính xác, cán bộ Bộ GDĐT sẽ thực hiện từ chối dữ liệu. Khi đó hệ thống trên bản Sở hiện thị thông báo: “BGD thông báo: Báo cáo số liệu đầu năm của Sở gửi lên thống kê chưa chính xác. SGD vui lòng kiểm tra lại số liệu”.

 

 

 

Thầy cô kiểm tra lại dữ liệu và thực hiện gửi lại.

- Đến hạn nộp báo cáo hoặc báo cáo đã được duyệt, cán bộ Bộ giáo dục thực hiện khóa số liệu. Khi đó hệ thống trên bản Sở giáo dục hiển thị thông báo “Chức năng gửi dữ liệu lên Bộ GDĐT đã bị khóa do quá hạn gửi dữ liệu! Xin vui lòng gửi yêu cầu đến Bộ GDĐT”.

 

 

Đối với trường hợp này, nếu cần mở khóa thì thầy cô kích nút [Gửi yêu cầu mở khóa] và nhập yêu cầu để cán bộ Bộ giáo dục tiếp nhận yêu cầu và xử lý yêu cầu.