Ẩn menu
Cập nhật: 16:48, 27/4/2018
752 lượt đọc

Cấp mật khẩu cho trường THPT

Mô tả: Chức năng này cho phép Sở GD&ĐT quản lý đơn vị trường và cấp mật khẩu trường THPT.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 2.2 Quản lý tài khoản các trường/2.2.1. Quản lý tài khoản các trường THPT

            Bước 2: Tích chọn Phòng, kích nút [Cấp mật khẩu]