Ẩn menu
Cập nhật: 14:6, 17/7/2019
472 lượt đọc

Chuyển lớp cho học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường chuyển toàn bộ hồ sơ, kết quả học tập của học sinh sang lớp mới. 
Các bước thực hiện:
Bước 1: Tại phần mềm Quản lý giáo dục THPT. Kích vào danh mục 4. Học sinh/ 4.2 Học sinh chuyển đi, chuyển đến/ 4.2.1. Chuyển lớp cho học sinh .
Bước 2: Chọn khối/ lớp có học sinh chuyển lớp. 
Bước 3: Tại dòng Lớp chuyển sang, tích chọn lớp tương ứng. 
Bước 4: Kích [Cập nhật] để hoàn thành.