Ẩn menu
Cập nhật: 14:37, 17/7/2019
373 lượt đọc

Nhập giải thưởng

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường nhập kết quả các giải thưởng của học sinh đạt được trong năm học, bao gồm các giải cấp quận/huyện, cấp tỉnh/thành phố, cấp quốc gia và quốc tế. 
Các bước thực hiện:
Bước 1: Tại phần mềm Quản lý giáo dục THPT. Kích vào danh mục 4. Học sinh/ 4.4 Khen thưởng, kỷ luật/ 4.4.1 Nhập giải thưởng. 
Bước 2: Chọn Khối/Lớp/Học sinh và kích nút [Thêm mới]. 
Bước 3: Chọn các thông tin về học sinh, giải thưởng, nhập ghi chú (nếu có) và kích nút [Cập nhật].