Ẩn menu
Cập nhật: 9:36, 6/8/2019
1251 lượt đọc

Thống kê lưu ban, lên lớp

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trưởng thống kê số lượng, tỉ lệ % học sinh hoàn thành chương trình lớp học, lên lớp, gửi hiệu trưởng cho lên lớp, kiểm tra rèn luyện lại trong hè, lưu ban theo từng khối, từng lớp.