Ẩn menu
Cập nhật: 10:26, 21/4/2018
3641 lượt đọc

Giới thiệu Phần mềm CSDL MN-PT cấp trường Mầm non

Đây là phần mềm dành cho trường Mầm non sử dụng, dùng để nhập (báo cáo) dữ liệu lên Phòng GDĐT, đồng thời nhà trường có thể tự in các báo cáo phục vụ công tác báo cáo – thống kê (gồm các biểu báo cáo theo quy định của Bộ).

Để có thể sử dụng được phần mềm này, mỗi trường sẽ được Phòng GDĐT cấp địa chỉ và tài khoản để đăng nhập và thao tác dữ liệu. Bạn có thể ghi vào ô dưới đây để tiện ghi nhớ:

Địa chỉ quản trị hệ thống thông tin

………………………………………………

Tài khoản quản trị

………………………………………………

Mật khẩu

………………………………………………

Mã đơn vị

………………………………………………

(Nếu không nhận được tài khoản hãy gọi tổng đài hỗ trợ: 1900.4740)

CSDL MN-PT bản dành cho trường MN gồm 3 phân hệ chính là:

PM1. Quản lý giáo dục MN: Quản lý thông tin nhà trường, lớp học, quản lý hồ sơ giáo viên, quản lý hồ sơ học sinh, quản lý sức khỏe tăng trưởng của trẻ…Tự động lập các báo cáo tổng hợp hồ sơ học sinh, kênh tăng trưởng…

PM2. Báo cáo số liệu MN: Tự động tổng hợp số liệu thống kê giáo dục nhà trường để báo cáo dữ liệu theo yêu cầu (qua hệ thống phần mềm này) lên Phòng GDĐT.

PM3. Quản trị hệ thống: Sử dụng để phân quyền đến từng chức năng chi tiết cho từng nhóm người dùng đáp ứng yêu cầu của nhà quản lý: kiểm soát trách nhiệm, quyền hạn truy cập CSDL của mỗi cá nhân trong công tác quản lý tại nhà trường.