Ẩn menu
Cập nhật: 17:6, 17/7/2019
406 lượt đọc

2. Danh bạ Phòng GD&ĐT

Mô tả: Chức năng này cho phép Sở GD&ĐT tìm kiếm, tra cứu thông tin Phòng GD&ĐT.