Ẩn menu
Cập nhật: 10:15, 22/7/2019
2164 lượt đọc

Nhập đánh giá chuẩn nghề nghiệp CBQL/GV

Mô tả: Hỗ trợ nhà trường quản lý và thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp cho CBQL/GV trên cơ sở kết quả tự đánh giá của giáo viên, ý kiến của đồng nghiệp và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của giáo viên thông qua minh chứng xác thực phù hợp. Tại mục này hỗ trợ nhà trường nhập trực tiếp đánh giá chuẩn nghề nghiệp cho CBQL/GV.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục Tiểu học. Kích chọn mục 3. Nhân sự/ 3.2 Đánh giá chuẩn nghề nghiệp/ 3.2.1 Đánh giá chuẩn nghề nghiệp CBQL/GV.

 

Bước 2: Kích biểu tượng  phía ngoài cùng cạnh STT để sửa Đánh giá chuẩn nghề nghiệp CBQL/GV.

Bước 3: Giao diện hiển thị các tiêu chí, nội dung đánh giá và mức đạt được, chọn lần lượt mức đạt được theo Tự đánh giá, Cấp trên đánh giá.

* Lưu ý: Bắt buộc phải chọn kết quả đánh giá của từng Tiêu chí.

- Đối với Hiệu trưởng, phiên bản trường sẽ nhập kết quả Tự đánh giá. Kết quả đánh giá của Cấp trên sẽ thực hiện trên phiên bản Phòng/ Sở.

- Đánh giá Hiệu trưởng trên phiên bản Phòng Giáo dục tại Điều hành tác nghiệp/ 2. Quản lý cán bộ Phòng/ 2.4 Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng TH.

 

Bước 4: Kích nút [Cập nhật] để lưu lại.