Ẩn menu
Cập nhật: 15:44, 2/5/2018
8273 lượt đọc

1.4 Tài khoản đăng nhập

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Bộ GDĐT tạo các tài khoản đăng nhập hệ thống và quản lý các tài khoản này.