Ẩn menu
Cập nhật: 14:38, 2/5/2018
1456 lượt đọc

1.1 Báo cáo thống kê giáo dục mầm non (Biểu số 01-MN-Đ)

Mô tả: Giúp Bộ GDĐT thống kê và xuất báo cáo chi tiết về học sinh, cán bộ nhân sự và cơ sở vật chất của Bộ GDĐT, Sở GDĐT, phòng GDĐT khối mầm non.

         Các bước thực hiện:

         Bước 1: Kích vào danh mục 1. Mầm non\1.1 Báo cáo thống kê giáo dục MN đầu năm học (Biểu số 01-MN-ĐN).

         Bước 2: Chọn Sở GDĐT, phòng GDĐT cần thống kê báo cáo.

         Bước 3: Lựa chọn biểu báo cáo Học sinh, Cán bộ nhân sự hay Cơ sở vật chất.

         Bước 4: Kích nút [Tìm kiếm] và nút [Xuất Excel] để xem và in báo cáo.