Ẩn menu
Cập nhật: 11:25, 2/5/2018
673 lượt đọc

4. Trung học phổ thông (THPT)

4.4 Danh sách các sở gửi báo cáo đầu năm

    Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Bộ GDĐT thống kê số lượng các Sở giáo dục thực hiện gửi dữ liệu báo cáo đầu năm khối THPT lên Bộ GDĐT, có hiển thị chi tiết ngày giờ gửi dữ liệu báo cáo đầu năm của các Sở GDĐT.