Ẩn menu
Cập nhật: 15:36, 23/7/2019
592 lượt đọc

Thống kê giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thống kê giáo viên theo đánh giá chuẩn nghề nghệp, thống kê xếp loại chung theo hình thức tự đánh giá và đánh giá cấp trên.