Ẩn menu
Cập nhật: 9:36, 6/8/2019
756 lượt đọc

Danh sách học sinh không xếp loại

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trưởng tổng hợp danh sách học sinh chưa được xếp loại của toàn trường theo từng khối, từng lớp.