Ẩn menu
Cập nhật: 9:40, 22/7/2019
4651 lượt đọc

3.2.1 Nhập đánh giá chuẩn nghề nghiệp CBQL/ GV

3.2.1 Nhập đánh giá chuẩn nghề nghiệp CBQL/GV

            Mô tả: Hỗ trợ nhà trường quản lý đánh giá chuẩn nghề nghiệp CBQL/GV. Tại mục này hồ trợ nhà trường nhập trực tiếp đánh giá chuẩn nghề nghiệp cho CBQL/GV.

            Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục Mầm non. Kích chọn mục 3. Nhân sự/ 3.2 Đánh giá chuẩn nghề nghiệp CBQL/GV.

Bước 2: Kích biểu tượng  phía ngoài cùng cạnh STT để sửa Đánh giá chuẩn nghề nghiệp CBQL/GV.

Bước 3: Giao diện hiển thị các tiêu chí, nội dung đánh giá và mức đạt được, chọn lần lượt mức đạt được theo Tự đánh giá, Cấp trên đánh giá.

Lưu ý: Bắt buộc phải chọn kết quả đánh giá của từng Tiêu chí.

- Đối với Hiệu trưởng, phiên bản trường sẽ nhập kết quả Tự đánh giá. Kết quả đánh giá của Cấp trên sẽ thực hiện trên phiên bản Phòng/ Sở.

- Đánh giá Hiệu trưởng trên phiên bản Phòng Giáo dục tại Điều hành tác nghiệp/ 2.3 Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng Mầm non.

Bước 4: Kích nút [Cập nhật] để lưu lại.