Ẩn menu
Cập nhật: 15:39, 23/7/2019
701 lượt đọc

Thống kê học lực học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thống kê số lượng, tỷ lệ % vể học lực của học sinh toàn trường theo từng khối, từng lớp.