Ẩn menu
Cập nhật: 11:40, 22/7/2019
4207 lượt đọc

Nhập tổng kết kết quả học tập từ excel

Mô tả: Cho phép nhà trường nhập nhanh kết quả học tập từ file Excel về điểm kiểm tra định kỳ, kết quả đánh giá định kỳ môn học và năng lực phẩm chất.
Các bước thực hiện: 
Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục Tiểu học. Kích vào danh mục 4.3 Kết quả học tập rèn luyện/ 4.3.2 Nhập kết quả học tập từ Excel
Bước 2: Kích chọn Khối/Lớp/ Thời điểm đánh giá sau đó kích [tải file excel] về máy.

Bước 3: Nhập đầy đủ kết quả học tập rèn luyện của học sinh về môn học và hoạt động giáo dục, năng lực, phẩm chất,hoàn thành chương trình lớp học, lên lớp.

Trên file mẫu excel, gồm các trường thông tin cơ bản liên quan đến mức đạt được, điểm kiểm tra định kỳ môn học và hoạt động giáo dục, nhận xét về năng lực, phẩm chất , người dùng xem qua cách nhập dữ liệu tại sheet hướng dẫn.
- Nhập đầy đủ thông tin đặc biệt những cột có màu đỏ (thông tin bắt buộc phải nhập).
- Phông chữ: Times new Roman của bảng Unicode dựng sẵn….
Bước 4: Quay trở lại phần mềm, tại mục 4.3.2 Nhập tổng kết kết quả học tập từ Excel kích nút [Chọn tệp], chọn đến file excel mẫu, kích nút [Tải lên].
Bước 5: Kích nút [Cập nhật], Hệ thống báo: bạn có chắc chắn muốn cập nhật dữ liệu.
- Kích [Ok] để đồng ý và chờ hệ thống phản hồi thông tin dữ liệu được tải lên.
- Nếu thông báo hiển thị màu xanh với nội dung: Đã cập nhật thành công, nhà trường mở lại mục 4.3.1 Nhập bảng tổng hợp kết kết quả đánh giá giáo dục để xem dữ liệu đã nhập vào hệ thống.
- Nếu thông báo hiển thị màu đỏ với nội dung: Lỗi, Nhà trường kích nút [Bảng kết quả nhập liệu] để xem nội dung nhập lỗi.