Ẩn menu
Cập nhật: 10:37, 17/7/2019
568 lượt đọc

Nhập đánh giá chuẩn nghề nghiệp CBQL/GV

Mô tả: Hỗ trợ nhà trường quản lý đánh giá chuẩn nghề nghiệp CBQL/GV. Tại mục này hỗ trợ nhà trường nhập trực tiếp đánh giá chuẩn nghề nghiệp cho CBQL/GV.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục THPT. Kích chọn mục 3. Nhân sự/ 3.2 Đánh giá chuẩn nghề nghiệp CBQL/GV.

 
 

Bước 2: Kích biểu tượng   phía ngoài cùng cạnh STT để sửa Đánh giá chuẩn nghề nghiệp CBQL/GV.
Bước 3: Giao diện hiển thị các tiêu chí, nội dung đánh giá và mức đạt được, chọn lần lượt mức đạt được theo Tự đánh giá, Cấp trên đánh giá.

 

Lưu ý: Bắt buộc phải chọn kết quả đánh giá của từng Tiêu chí.
- Đối với Hiệu trưởng, phiên bản trường sẽ nhập kết quả Tự đánh giá. Kết quả đánh giá của Cấp trên sẽ thực hiện trên phiên bản Sở.
- Đánh giá Hiệu trưởng trên phiên bản Sở Giáo dục tại Điều hành tác nghiệp/ 3.3 Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng THPT.

  

 

 Bước 4: Kích nút [Cập nhật] để lưu lại.