Ẩn menu
Cập nhật: 14:6, 2/5/2018
374 lượt đọc

3.1 Thống kê lớp học

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Bộ GDĐT thống kê, xuất báo cáo và lập biểu đồ thống kê lớp học toàn Bộ GDĐT, Sở GDĐT. Bộ GDĐT có thể lựa chọn báo cáo thống kê theo Sở GDĐT.

   Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn mục 3. Công cụ hỗ trợ\3.1 Thống kê lớp học.

Bước 2: Chọn Sở GDĐT, trường, loại trường, loại hình, …

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm][Xuất Excel] để xuất file báo cáo.