Ẩn menu
Cập nhật: 15:19, 2/5/2018
387 lượt đọc

1.1 Tìm kiếm TTGDTX

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Bộ GD&ĐT tìm kiếm nhanh đơn vị TTGDTX phân theo từng Sở GDĐT.
Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn mục 1. Trường học\1.1 Tìm kiếm trường TTGDTX.

Bước 2: Chọn Sở GDĐT có đơn vị trường cần tìm kiếm.

Bước 3: Nhập thông tin tìm kiếm như: Tên trường, Mã trường, Tên hiệu trưởng,...

Bước 4: Kích nút [Tìm kiếm].

Lưu ý:

- Khi cần hiển thị thêm thông tin tìm kiếm người dùng kích vào nút [Mở rộng tìm kiếm].