Ẩn menu
Cập nhật: 9:17, 6/8/2019
2046 lượt đọc

Thống kê đánh giá định kỳ môn học

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thống kê số lượng, tỷ lệ % vể đánh giá định kỳ môn học và hoạt động giáo dục của học sinh toàn trường theo từng khối, từng lớp.