Ẩn menu
Cập nhật: 16:29, 17/7/2019
461 lượt đọc

Thống kê số lượng học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thống kê số lượng học sinh theo từng khối, từng lớp.