Ẩn menu
Cập nhật: 9:22, 18/7/2019
393 lượt đọc

2.1 Quản lý tài khoản Phòng GD&ĐT

2.1. Quản lý tài khoản Phòng GD&ĐT

Mô tả: Chức năng này cho phép Sở GD&ĐT quản lý Phòng GD&ĐT, hỗ trợ Sở GD&ĐT tạo tài khoản và cấp mật khẩu cho các Phòng giáo dục.

Hệ thống đã hỗ trợ khai báo danh sách đơn vị Phòng giáo dục. Cán bộ Sở kiểm tra lại và bổ sung thêm nếu có.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 2. Quản lý tài khoản đơn vị/2.1. Quản lý Phòng GD&ĐT

Bước 2: Nhập thông tin và kích nút [Tìm kiếm]