Ẩn menu
Cập nhật: 9:34, 6/8/2019
943 lượt đọc

Thống kê đánh giá năng lực

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thống kê số lượng, tỷ lệ % vể năng lực của học sinh toàn trường theo từng khối, từng lớp.