Ẩn menu
Cập nhật: 10:18, 24/4/2018
1087 lượt đọc

Thống kê lớp học

Mô tả: Chức năng này giúp TT GDTX thống kê lớp học đã nhập trên phần mềm theo các tiêu chí: Loại lớp, đào tạo bồi dưỡng, hướng nghiệp dạy nghề.