Ẩn menu
Cập nhật: 15:49, 2/5/2018
4678 lượt đọc

Cấp lại mật khẩu cho các đơn vị Sở GDĐT

Mô tả: Để các đơn vị Sở GDĐT có tài khoản khai thác và tổng hợp số liệu từ khối trường THPT, GDTX và phòng GDĐT gửi lên, cán bộ quản lý Bộ GDĐT thực hiện cấp tài khoản mật khẩu như sau:

Bước 1: Chọn mục 3. Quản lý tài khoản đơn vị\ 3.1 Quản lý tài khoản các Sở GDĐT.

Bước 2: Tích chọn Sở GD cần cấp mật khẩu và chọn [Cấp mật khẩu].