Ẩn menu
Cập nhật: 15:21, 2/5/2018
385 lượt đọc

2.1 Tìm kiếm hồ sơ giáo viên TTGDTX

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Bộ GDĐT tìm kiếm nhanh hồ sơ giáo viên GDTX theo từng Sở GDĐT hoặc TTGDTX.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn mục 2. Giáo viên\2.1 Tìm kiếm hồ sơ giáo viên TTGDTX.

Bước 2: Chọn Sở GDĐT có hồ sơ giáo viên cần tìm kiếm.

Bước 3: Nhập thông tin tìm kiếm như: tên sở GDĐT, tên trường, tên giáo viên, dân tộc,...

Bước 4: Kích nút [Tìm kiếm].

Trường hợp muốn hiển thị thêm thông tin cần tìm kiếm người dùng kích nút [Mở rộng tìm kiếm].