Ẩn menu
Cập nhật: 16:49, 27/4/2018
730 lượt đọc

Cấp mật khẩu TT GDTX

Mô tả: Chức năng này cho phép Sở GD&ĐT quản lý đơn vị trường và cấp mật khẩu trung tâm GDTX.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 2.2 Quản lý tài khoản các trường/2.2.2 Quản lý tài khoản các trường GDTX

            Bước 2: Tích chọn TT GDTX, kích nút [Cấp mật khẩu]