Ẩn menu
Cập nhật: 15:38, 23/7/2019
1228 lượt đọc

Thống kê học sinh chuyển đến, chuyển đi, thôi học

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thống kê số lượng học sinh chuyển đến, chuyển đi, thôi học theo từng khối.