Ẩn menu
Cập nhật: 9:11, 6/8/2019
560 lượt đọc

Thống kê đội ngũ nhân sự theo vị trí việc làm

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thống kê đội ngũ nhân sự theo vị trí việc làm.