Ẩn menu
Cập nhật: 15:54, 2/5/2018
1593 lượt đọc

2. Giới thiệu Phần mềm CSDL toàn ngành phân hệ Bộ GD&ĐT

Đây là phần mềm dành cho Bộ GDĐT sử dụng, dùng để nhận báo cáo, dữ liệu từ các cấp trường, Phòng GDĐT, Sở GDĐT gửi lên, Bộ GDĐT có thể tự in các báo cáo phục vụ công tác báo cáo – thống kê (gồm các biểu báo cáo theo quy định của Bộ).

Để có thể sử dụng được phần mềm này, Bộ GDĐT đượccấp địa chỉ và tài khoản để đăng nhập và thao tác dữ liệu. Bạn có thể ghi vào ô dưới đây để tiện ghi nhớ:

Địa chỉ quản trị hệ thống thông tin

………………………………………………

Tài khoản quản trị

………………………………………………

Mật khẩu

………………………………………………

(Nếu không nhận được tài khoản hãy gọi tổng đài hỗ trợ: 1900.4740)

Cơ sở dữ liệu  giáo dục và đào tạo phân hệ Bộ GD&ĐT bao gồm 10 phần mềm:     

PM1. Điều hành tác nghiệp: Hỗ trợ Bộ GDĐT quản lý toàn bộ các thông báo danh bạ các Sở GD, Phòng GD.

PM2. Quản lý giáo dục mầm non: Quản lý thông tin nhà trường, lớp học; quản lý hồ sơ giáo viên, …Tổng hợp các báo cáo về hồ sơ trường, lớp, giáo viên.

PM3. Quản lý giáo dục tiểu học: Quản lý thông tin nhà trường, lớp học; quản lý hồ sơ giáo viên, …Tổng hợp các báo cáo về hồ sơ trường, lớp, giáo viên.

PM4. Quản lý giáo dục THCS: Quản lý thông tin nhà trường, lớp học; quản lý hồ sơ giáo viên, …Tổng hợp các báo cáo về hồ sơ trường, lớp, giáo viên.

PM5. Quản lý giáo dục THPT: Quản lý thông tin nhà trường, lớp học; quản lý hồ sơ giáo viên, …Tổng hợp các báo cáo về hồ sơ trường, lớp, giáo viên.

PM6. Quản lý giáo dục thường xuyên: Quản lý thông tin nhà trường, lớp học; quản lý hồ sơ giáo viên, …Tổng hợp các báo cáo về hồ sơ trường, lớp, giáo viên.

PM7. Báo cáo số liệu đầu năm: Giúp Bộ GDĐT tổng hợp và khai thác báo cáo số liệu đầu năm từ Sở GD, Phòng GD gửi lên.

PM8. Báo cáo số liệu cuối năm: Giúp Bộ GDĐT tổng hợp và khai thác báo cáo số liệu cuối năm từ Sở GD, Phòng GD gửi lên.

PM9. Quản lý cán bộ Bộ GD&ĐT: Giúp Bộ GDĐT quản lý toàn bộ thông tin cán bộ Bộ GDĐT, tìm kiếm hồ sơ cán bộ Sở GDĐT, Phòng GDĐT.

PM10. Quản trị hệ thống: Hỗ trợ phân quyền đến từng chức năng chi tiết cho từng nhóm người dùng đáp ứng yêu cầu của nhà quản lý: kiểm soát trách nhiệm, quyền hạn truy cập CSDL của mỗi cá nhân trong công tác quản lý tại nhà trường.