Ẩn menu
Cập nhật: 15:58, 21/4/2018
3497 lượt đọc

Hồ sơ lớp học

Mô tả: Đây là cách nhập thông tin tiếp từng lớp học vào phần mềm.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 2.Lớp học/2.1 Hồ sơ lớp học

            Bước 2: Chọn khối và kích nút [Thêm mới]

 

            Bước 3: Nhập và tích chọn đầy đủ thông tin lớp học.

 

-          Mã lớp: Nhập mã lớp viết liền không dấu. Để tiện theo dõi, nên đặt mã lớp trùng với tên lớp.

-          Tên lớp: Nhập chính xác tên lớp trong trường.

**Lưu ý: Khi tạo tên lớp để tiện cho việc sắp xếp nên để tên lớp là “10A” thay vì “Lớp 10A”.

-          Học ngoại ngữ 1: Chọn môn học ngoại ngữ thứ nhất của lớp.

-          Học ngoại ngữ 2: Chọn môn học ngoại ngữ thứ hai của lớp (nếu có)

-          Điểm trường: Nếu trường có điểm trường phụ và được khai báo trong hồ sơ trường, thì tại bước này lớp thuộc điểm trường nào sẽ chọn tương ứng với điểm trường đó. Nếu không có bỏ trống.

-          Những thông tin Lớp chuyên, học 2 buổi/ngày, học sinh học nghề: Tích chọn nếu có.

            Bước 4: Kích nút [Ghi] để hoàn tất.