Ẩn menu
Cập nhật: 15:40, 2/5/2018
1118 lượt đọc

1.1 Nhóm người dùng

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Bộ GDĐT tạo ra nhóm quản trị theo các mức độ, giới hạn sử dụng các chức năng trên phần mềm.

 

 

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 1. Hệ thống\1.1 Nhóm người dùng.

Bước 2: Kích nút [Thêm mới], nhập mã nhóm và tên nhóm.

  Bước 3: Kích [Thêm] để lưu dữ liệu.