Ẩn menu
Cập nhật: 15:38, 23/7/2019
785 lượt đọc

Thống kê số lượng học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thống kê số lượng học sinh theo từng khối, từng lớp.