Ẩn menu
Cập nhật: 15:19, 23/7/2019
2139 lượt đọc

Danh sách dự xét tốt nghiệp THCS

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường lập danh sách dự xét tốt nghiệp cho học sinh khối 9 và thực hiện quy trình kiểm dò trước khi thực hiện xét tốt nghiệp.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tại phần mềm Quản lý giáo dục THCS. Kích vào danh mục 4. Học sinh/ 4.5 Tốt nghiệp THCS/ 4.5.1 Danh sách dự xét tốt nghiệp.

Bước 2: Kích nút [Lấy dữ liệu HSK9].