Ẩn menu
Cập nhật: 16:31, 22/7/2019
1228 lượt đọc

Báo cáo chất lượng giáo dục

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thống kê kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cuối năm học các môn học và hoạt động giáo dục theo 3 mức: Hoàn thành tốt, hoàn thành và chưa hoàn thành, đánh giá về năng lực, phẩm chất của học sinh theo 3 mức: Tốt, Đạt, Cần cố gắng. Ngoài ra báo cáo sẽ thống kê số lượng học sinh khen thưởng cấp trường, cấp trên, lý do học sinh bỏ học kỳ II.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu Tiểu học. Kích chọn danh mục 3. Báo cáo cuối năm/ 3.2 Báo cáo EQMS/ 3.2.1 Báo cáo chất lượng giáo dục
Bước 2: Kích nút [Lấy dữ liệu hệ thống] để hệ thống tổng hợp số liệu từ dữ liệu đã nhập trong phần mềm Quản lý giáo dục Tiểu học
Bước 3: Kiểm tra dữ liệu đã tổng hợp

 

Lưu ý: Để tổng hợp dữ liệu được đầy đủ và chính xác nhà trường phải hoàn thành mục 4. Học sinh/ 4.3 Kết quả học tập rèn luyện.