Ẩn menu
Cập nhật: 15:17, 21/4/2018
6315 lượt đọc

Lập báo cáo đầu năm

Mô tả: Cho phép nhà trường tổng hợp báo cáo thống kê số liệu giáo dục Tiểu học đầu năm học về Trường – Lớp, học sinh, Đội ngũ, Phòng học, Ngân sách nhà nước và gửi dữ liệu báo cáo lên Phòng GD.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu Tiểu học. Kích vào danh mục 1. Báo cáo đầu năm/ 1.1 Báo cáo EMIS/1.1.1 Lập báo cáo đầu năm.
Bước 2: Lựa chọn biểu báo cáo theo các tab (1.Trường – Lớp học, 2.Học sinh, 3.Đội ngũ, 4. Phòng học, 5. Ngân sách nhà nước ).
Bước 3: Kích nút [Lấy dữ liệu] để hệ thống tổng hợp số liệu từ dữ liệu đã nhập trong phần mềm Quản lý giáo dục Tiểu học.
Bước 4: Kiểm tra số liệu đã tổng hợp.

Hệ thống hỗ trợ chức năng [Xuất Excel] để xem và in báo cáo.
* Lưu ý: Để báo cáo đội ngũ được chính xác nhất, nhà trường hãy điền đầy đủ thông tin giáo viên (Giới tính, dân tộc, Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, Hợp đồng lao động, Ngạch/hạng..) trong Phần mềm Quản lý giáo dục Tiểu học mục 3. Nhân sự/ 3.1 Hồ sơ nhân sự.
- Về phòng học: Đơn vị trường nhập trực tiếp số liệu phòng học về phòng học nhờ mượn, phòng học bộ môn, phòng học phục vụ học tập,…

- Về Ngân sách nhà nước: Đơn vị trường nhập trực tiếp số liệu ngân sách nhà nước về nguồn ngân sách chi thường xuyên, ngân sách đào tạo trong nước, ngân sách đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức,…