Ẩn menu
Cập nhật: 14:8, 17/7/2019
787 lượt đọc

Quản lý chuyển đến, chuyển đi, thôi học

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường quản lý trạng thái các học sinh khi đã chuyển đến, chuyển đi, thôi học ở các học kỳ. Cho phép thống kê theo giới tính, dân tộc và trạng thái tương ứng của học sinh. 
Các bước thực hiện:
Bước 1: Tại phần mềm Quản lý giáo dục THPT. Kích vào danh mục 4. Học sinh/ 4.2 Học sinh chuyển đi, chuyển đến/ 4.2.2 Quản lý chuyển đến, chuyển đi, thôi học.
Bước 2: Kích chọn Khối, lớp, trạng thái cần thống kê. 
Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm]. Tại đây hệ thống cho phép [Xuất excel].