Ẩn menu
Cập nhật: 15:19, 21/4/2018
3405 lượt đọc

Tìm kiếm hồ sơ nhân sự

Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường tìm kiếm hồ sơ giáo viên dựa trên một số thông tin như: Họ tên giáo viên, mã giáo viên, giới tính, dân tộc, hình thức tuyển dụng, ...

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục THCS. Kích vào danh mục: 3. Giáo viên/ 3.1 Hồ sơ nhân sự/ 3.1.3 Tìm kiếm hồ sơ nhân sự.

Bước 2: Ghi thông tin tìm kiếm vào 1 hoặc các trường dữ liệu tương ứng.

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm].