Ẩn menu
Cập nhật: 16:7, 22/7/2019
496 lượt đọc

Gửi báo cáo giữa năm

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường gửi báo cáo EQMS giữa năm về chất lượng giáo dục, điểm số học sinh, hoạt động chuyên môn – cộng đồng, Mô-đun tập huấn lên Phòng giáo dục và đào tạo.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu Tiểu học. Kích chọn danh mục 2. Báo cáo giữa năm/ 2.2 Báo cáo EQMS/ 2.2.4 Gửi báo cáo giữa năm
Bước 2: Kích nút [Gửi dữ liệu] và xác nhận gửi dữ liệu.